Disclaimer

Het gebruik van de website www.katrienlenaerts.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door de webpagina te gebruiken stemt u stilzwijgend en ontegensprekelijk in met deze disclaimer.

De inhoud van de webpagina wordt regelmatig geactualiseerd. De inhoud is gebaseerd op proefondervindelijke kennis en ervaring en is voor particulier gebruik bedoeld. De inhoud van de website is zuiver informatief en indicatief. Deze wordt aangeboden zonder enige resultaatsgarantie voor welk doel dan ook.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

U kunt geen rechten ontlenen aan de eventuele (juridische) informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar andere websites die door derden worden beheerd. Wij kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

De website alsook de inhoud waaronder de teksten en beelden die er eventueel zijn in opgenomen worden beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom. U hebt het recht de informatie op de websites voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elke ander gebruik is strikt verboden zonder onze schriftelijke en voorafgaande toestemming.

Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Belgisch recht beheerst en de rechtbanken van Leuven (België) zijn uitsluitend bevoegd.

Katrien Lenaerts

Powered by CouchCMS