logo

Katrien Lenaerts


Hoe van A naar B

Bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling helpt 2 of meer partijen bij het oplossen van hun conflict en helpt de communicate te herstellen.

Een bemiddelaar zal in 1 of meerdere gesprekken de partijen die zelf geen uitweg meer zien in hun conflict of die zich willen laten bijstaan door een derde, begeleiden om samen een oplossing te vinden. Belangrijk is dat het hier om een oplossing gaat die door alle partijen wordt gedragen.

Een bemiddelaar is meerzijdig partijdig en onafhankelijk. De bemiddeling is gebaseerd op de vrijwilligheid van alle betrokkenen.

Indien gewenst, legt een bemiddelaar de afspraken vast op papier zodat de afspraken duidelijk zijn en door alle betrokkenen gedragen worden.

Wat doet bemiddeling met je?

Bemiddeling zorgt ervoor dat er samen een oplossing wordt gezocht waarin alle partijen zich kunnen vinden. Partijen kunnen dit op een respectvolle manier doen en hebben zelf de evolutie en de beslissingen in de hand.

Op deze manier kunnen er afspraken worden gemaakt waarin alle partijen zich expliciet kunnen vinden en waardoor alle betrokkenen meer gemotiveerd zijn om de afspraken te respecteren.

Wanneer kan ik je als bemiddelaar helpen?

 • Familiale bemiddeling
  • Jouw relatie is tot een einde gekomen en de nodige regelingen dienen te worden getroffen.
  • Er is onenigheid tussen broers en zussen over een oplossing voor de ouders.
 • Relatiebemiddeling
  • Je voelt je oncomfortabel in je relatie met je partner en zoekt niet-therapeutische begeleiding om weer met je partner in gesprek te komen.
  • Je wil je relatie niet opgeven, maar er moet wat veranderen. Sommige zaken storen je in je relatie met je partner en je geraakt er maar niet uit.
 • Ouderschapsbemiddeling
  • Er dient (opnieuw) een regeling te worden getroffen voor de kinderen.
  • Er is een discussie tussen (stief)ouder en (stief)kind waarbij de partijen zelf niet meer autonoom tot een oplossing kunnen komen.
 • Ruzies met derden
  • Je wil de onenigheid met je buur oplossen om je weer comfortabel in je buurt te voelen.
  • Je hebt een conflict met een collega waar je via je werkgever geen uitweg vindt.

Hoe werk ik als bemiddelaar?

Het bemiddelingsproces doorloopt meerdere stappen:

 • Oriëntering
  • In het oriënteringsgesprek wordt besproken of bemiddeling de juiste weg tot een oplossing is voor alle betrokken partijen. Hier spelen de inhoudelijke vragen nog geen rol.
 • Uitwisselen van standpunten
  • In de volgende fase wordt het probleem uitgediept. Alle betrokken partijen lichten hun standpunten toe en de bemiddelingsvraag wordt gedefinieerd.
  • Vervolgens wordt er verder ingegaan op de standpunten en de belangen van de betrokken partijen.
 • Voorstellen tot oplossing
  • Partijen zoeken samen naar oplossingen waarin ze zich allemaal kunnen vinden.
 • Formaliseren van afspraken
  • Van zodra er een gedragen oplossing is, worden de afspraken gefinaliseerd in een geschreven document dat door beide partijen wordt ondertekend.
  • Indien nodig, werk ik voor de opmaak van de documenten nauw samen met andere specialisten ter zake bv. notaris, advocaat. Ingeval van scheidingsbemiddeling, kan dit gehomologeerd worden door de bevoegde instanties.

Hoe komt het gesprek concreet tot stand?

Gesprekken vinden plaats in mijn praktijk te Wilsele. De gesprekken duren maximaal 1 à 2 uur per sessie. Het aantal sessies hangt af van de specifieke vraag en de evolutie van de bemiddeling.

Powered by CouchCMS